Trend "BIO" krb

Trend "BIO" krb

Hořící plameny přímo uprostřed pokoje nebo na stěně. Bez komínu, nezní to jako fantazie?

Je ale takto jednoduchý spotřebič bezpečný a zdravý?

Slovo BIO magicky funguje všude. Zde pro klienty, kteří se nechtějí vzdát plápolání plamene ve svém domě, kde není možné instalovat komín.

Princip BIOkrbů:

Po zapálení krbu vzniká plamen na hladině lihu, kde palivo postupně hoří a předává svůj tepelný výkon.
V momentě, kdy je palivo vyčerpáno, krb zcela vyhasne. Krb v hoření nasává vzduch přímo z místnosti v takové míře, jak je potřeba. Vyhřátí místnosti je tak značně nerovnoměrné a nelze ho považovat za funkční zdroj tepla.

Zdraví a bezpečnost:

Nebudeme-li se zaměřovat na nebezpečí vyhoření, jsou zde další problémy kterým je potřeba věnovat pozornost.
Ve většině případů se mužete dočíst o zcela nezávadném provozu a produktem hoření je pouze oxid uhličitý a voda.
Produktem dokonalého hoření je skutečně oxid uhličitý a voda. Voda zde vzniká ve formě páry obsažené ve spalinách, které odcházejí přímo do prostoru. Uživatel tímto zvyšuje vzdušnou vlhkost úměrně tomu, jak intenzivně krb využívá.
Zejména v bytech a domech s dobrou těsností to může být problém,
znamená to větrat = teplo ztrácet

Nutností je větrat!

Plamen ke své funkci potřebuje vzduch. Při provozu je tedy potřeba přisun vzduchu zajistit tím, že se vyvětrá = teplo ztrácet

Nejčastější chybou uživatelů je nedostatečné větrání.

Právě tato chyba znamená riziko vdechování škodlivých látek.
V životě bohužel dokonalé spalování existuje pouze v kyslíkové atmosféře. Nemůžete tedy očekávat, že spalování ethanolu bude na 100%. Vzduch v místnosti tímto obohacujeme o aldehydy a např. oxid uhelnatý.
BIOethanol musí mít 100% složení pro prodejci částečně deklarovaný provoz krbu.
Pokud líh má udávanou koncentraci 96% znamená, že obsahuje i vedlejší látky, které narušují ideální proces hoření. Ty jsou zdrojem dalších produktů které následně vdechujeme.

Ukazatelem nedokonalého spalování je možné brát žlutou barvu plamene.

Za obchod Kupkamna.cz nemůžeme doporučit svým zákazníkům pořizování "BIO"krbu do interiéru. Před nákupem zvažte zda-li je míra rizika přijatelná.


Podobné články

Připravili jsme pro vás článek se zásadami bezpečného topení.

Dbejte prosím na bezpečnost již před instalací krbových kamen nebo krbové vložky.


Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnují již více než 20 let.

Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče.
Chcete ušetřit za palivo a méňě kouřem obtěžovat své okolí?